تگ های ورودی

آموزش استفاده از تگ ورودی

کافیست کد data-role="tagsinput" این را در فیلد مورد نظر وارد کنید

استفاده از چند تگی

با استفاده از <select multiple /> و کد <option />در فرم این پوت خود از چند تگی استفاده کنید

سویچر

Basic

با کد data-plugin="switchery" data-color="@colors" برای فرم ورودی خود یک سویچر بسازید

سایز & رنگ دلخواه

با اسستفاده از کد data-size="small",data-size="large", data-color="@color" data-secondary-color="@color" به سویچر خ.د رنگ و سایز دلخواه بدهید

چند انتخابی

با کد <select multiple /> انتخاب های آسانی داشته باشید

انتخواب گروهی

با کد <select multiple /> چندیدن انتخاب داشته باشید

جستجو

با استفاده <select multiple /> در ورودیها و انتخاب ها

انتخابی 2

تک انتخابی
چند انتخابی
محدوده انتخابی

ورودیهای پیشرفته

e.g "999-99-999-9999-9"
999 99 999 9999 9
999/99/999/9999/9
192.168.110.310
4deg:1340:6547:2:540:h8je:ve73:98pd
99-9999999
(999) 999-9999
$ 999,999,999.99
dd/mm/yyyy
dd-mm-yyyy

متغیر های لمسی و واکنش گرا

زمان

رنگ بندی

تاریخ

تا

تاریخ نوع دیگه

ورودی های تعریف شدهh

نوع 1
نوع 2
نوع 3
نوع 4
نوع5